יום שבת, 1 ביולי 2017

זכות האדם לכבוד

לא ראיתי שכתבו בזמן זה, עדיין, ערך לזכות האדם לכבוד - כנראה שבארץ הכבוד פחות חשוב לאנשים או משהו.
הדבר היחיד שמצאתי בנוגע אליו הוא חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו. שנחקק בכנסת ישראל ב1992.

מתוך החוק:


כפי שקובעת כותרתו של החוק, כל הזכויות הללו נגזרות מכבוד האדם וחירותו, כפי שהם מתפרשים לאור היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית. זכויות אלה מפורטות בסעיפים אחדים:
  • סעיף 2: אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.
  • סעיף 3: אין פוגעים בקנינו של אדם.
  • סעיף 4: כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו.
  • סעיף 5: אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת.
  • סעיף 6:
(א) כל אדם חופשי לצאת מישראל.
(ב) כל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל.
  • סעיף 7:
(א) כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.
(ב) אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.
(ג) אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.
(ד) אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.

(קישור לכלל סעיפי חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו)

אין כאן הגדרה מדויקת של מה פירוש אותו מושג עמום "כבוד האדם" אבל נסתפק בזה, עד שבארץ יגלו יותר על זכויות האדם שהם חלק יסודי מהעולם המערבי המודרני.

לפי ויקיפדיה בעברית נגזרות מהזכות לכבוד - גם הזכות החשובה לפרטיות (שעליה ארשום כזכות נפרדת), הזכות להגנה מלשון הרע והזכות לשיוויון בפני החוק (למשל שהשוטרים ובתי המשפט לא יהיו מעל לחוק, אלא אם זה בהכרח נגזר מתוקף תפקידם ולא פוגע בזכויות יסוד של אזרחים).

תוספת על לשון הרע:
לשון הרע הוא אמירה הפוגעת בכבוד או בשם הטוב של אדם, קבוצת בני אדם או ארגון. לשון הרע שאינה אמת נחשבת במדינות רבות לעבירה פלילית.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה